سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
يکشنبه ٠٤ فروردين ١٣٩٨

فرم‌های پایان‌نامه‌های دانشجویی

برای دریافت فرمها بر روی گزینه های ذیل کلیک نمایید.


- راهنمای تهیه مدارک تکمیلی مورد نیاز برای عقد قرارداد و شروع به کار (در صورت تصویب پایان‌نامه)
3) فرم قرارداد علمي – پژوهشی       فرمت جدید (1396 به بعد)   ***    فرمت قدیم (1395 به قبل)

- راهنمای تهیه مدارک نهایی مورد نیاز (برای خاتمه قرارداد و تسویه حساب)